AANGIFTEFORMULIER INNAME OPENBARE WEG

 

Met dit digitaal formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het plaatsen op de openbare weg van:

  • bouwmaterialen
  • hijstoestellen
  • stellingen
  • andere voorwerpen ter gelegenheid van bouwwerken
  • een container

In sommige gevallen bent u een belasting verschuldigd voor dit tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg. 

Het belastingreglement kan u hier downloaden.

U zal hiervoor een factuur ontvangen.

Uw aanvraag wordt ter plaatse onderzocht door de wijkagent.
U plaatst uw aanvraag ten laatste 5 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden.

De vergunning kan uitsluitend verzonden worden naar de officiële verblijfplaats verbonden aan het ingegeven Rijksregisternummer.
De velden met een * bent u verplicht in te vullen.

 


 

AANVRAGER

 

Voornaam*
Naam*
Geboortedatum*
Straat*
Huisnummer*
Bus
Postcode en gemeente*
Rijksregisternummer*
Telefoonnummer
E-mailadres*

 

AANNEMER OF VERHUURDER MATERIAAL/CONTAINER

 

Naam
Adres
Telefoon
Fax
Aantal containers

 

LOCATIE INNAME OPENBARE WEG

 

Straat*
Huisnummer*
Bus
Openbare weg*

 

OPGELET: minstens 5 werkdagen vooraf!

 

Begindatum*
Beginuur*
Einddatum*
Einduur*
Reden*