Subsidies sportverenigingen

 

Het document subsidieaanvraag voor het werkingsjaar 2014 is beschikbaar op de sportdienst.
De gemeentelijke sportsubsidie bestaat uit 2 delen: een werkingssubsidie en een jeugdsportsubsidie.
De werkingssubsidie is een subsidie ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen. Deze subsidie beantwoordt aan de eerste Vlaamse beleidsprioriteit voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid (decreet lokaal sportbeleid - d.d. 6 juli 2012 en besluit d.d. 16 november 2012).
De jeugdsportsubsidie is een subsidie voor het stimuleren van de jeugdsportverenigingen tot professionalisering. Deze subsidie beantwoordt aan de tweede Vlaamse beleidsprioriteit voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid.
Alle voorwaarden staan in het gemeentelijk subsidiereglement 2014—2019 dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad d.d. 12 november 2013.

 

Jeugd

 

De voorwaarden om recht te hebben op onderstaande subsidies, Lees het subsidiereglement. Kijk zeker na dat je alle details kent, zodat je niet ontgoocheld wordt achteraf!

  • Als je een opleiding tot animator of andere kadervorming volgde, kan je een deel van de kosten terugvorderen van de gemeente. Vul de pdf voor opleidingen handmatig in, of het opleidingsformulier digitaal in, voeg de bijlagen toe en ontvang je geld.
  • Werk je met enkele andere jongeren samen aan een project? Dan kan je je "verzekeren" bij de jeugdraad. Je moet op voorhand een kostenraming binnen brengen, maar werk je met verlies, dan betaalt de jeugdraad je dat bedrag terug. Ook hier de mogelijkheid om de pdf voor projecten af te drukken en handmatig in te vullen of het digitale projectformulier in te vullen en de bijlagen toe te voegen.
  • Ben je lid van een jeugdvereniging, dan kan de vereniging elk jaar werkingsubsidies aanvragen. Kies voor de pdf voor verenigingen als je handmatig wil invullen of voor het digitale verenigingsformulier.