technische vereisten van een fiets

Zichtbaarheid is een van de belangrijkste factoren voor een fietser.
Het is  van het allergrootste belang om als fietser,  die uiteraard ook een zwakke weggebruiker is, goed zichtbaar te zijn,  zowel ’s morgens als ’s avonds/s’nachts.
Aan welke eisen een fiets moet voldoen staat beschreven in het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Hierna bespreken we eerst het verschil tussen een fiets en een rijwiel en worden de technische eisen besproken.

 

Wat is een fiets en rijwiel
Rijwiel is een voertuig met twee of meer wielen dat  door één of meer gebruikers wordt voortbewogen door pedalen of handgrepen en niet met een motor is uitgerust (fiets, driewieler, vierwieler, gocart, elektrische fiets)
Fiets heeft slechts twee wielen
Belangrijk: een fiets is een rijwiel, maar elk rijwiel is dus niet altijd een fiets.

 

Fietsers moeten ’s nachts of wanneer de zichtbaarheid minder dan 200 meter bedraagt, een vast licht of knipperlicht gebruiken. Een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan. Dit rode licht dient ’s nachts, bij helder weer zichtbaar te zijn van op een afstand van minimum 100 meter. Beide lichten mogen zowel op de fiets als op de fietser bevestigd worden.


De gewone fiets

 • Een bel (hoorbaar op 20 m)
 • Twee remmen (één op het voorwiel en één op het achterwiel)
 • Reflectoren:
  • vooraan: wit
  • achteraan: rood (het weerkaatsende gedeelte mag   niet samenvallen met het achterlicht)
  • aan weerszijde van de pedalen: geel, of oranje  lichten
  • op de spaken en/of de banden: minstens 2 gele of  oranje dubbelzijdige reflectoren per wiel, vast  bevestigd aan de spaken en symmetrisch aangebracht en/of een witte reflecterende strook aan  weerszijden van elke band.

 

De koersfiets
Dit zijn fietsen uitgerust met een koersstuur. De banden hebben een doorsnede van ten hoogste 2,5 cm en hebben geen bagagedrager achteraan.

 

Verplichte uitrusting
 

 • een bel (hoorbaar op 20 m)
 • twee remmen (één op het voorwiel en één op het   achterwiel)
 • reflectoren: net zoals bij een gewone fiets, maar  deze zijn alleen verplicht ’s nachts en als de  zichtbaarheid minder dan 200 m bedraagt.
 • uitzondering: als de fiets één of twee spatborden  heeft, moet hij altijd uitgerust zijn met een witte reflector vooraan en een rode reflector achteraan.

 

De terreinfiets
Dit zijn fietsen uitgerust met een minstens twee derailleurs die vanaf het stuur worden bediend en hebben geen bagagedrager achteraan.

De wielen hebben een diameter van:

 • 65 cm (de banden hebben een doorsnede van ten minste 3,8 cm)
 • 70 cm (de banden hebben een doorsnede van ten minste 3,2 cm)

 

Verplichte uitrusting:

 • een bel (hoorbaar op 20 m)
 • twee remmen (één op het voorwiel en één op het achterwiel)
 • reflectoren: net zoals bij een gewone fiets, maar deze zijn alleen verplicht ’s nachts en als de zichtbaarheid minder dan 200 m bedraagt.
 • uitzondering: als de fiets één of twee spatborden heeft, moet hij altijd uitgerust zijn met een witte reflector vooraan en een rode reflector achteraan.

 

De fiets met kleine wieldiameter
Dit zijn fietsen met een diameter (banden niet inbegrepen) van ten hoogste 50 cm.

 

Verplichte uitrusting:

 • een bel (hoorbaar op 20 m)
 • minstens één rem
 • reflectoren: net zoals bij een gewone fiets, maar deze zijn alleen verplicht ’s nachts en als de zichtbaarheid minder dan 200 m bedraagt


De rijwielen
Verplichte uitrusting:

 • een bel (hoorbaar op 20 m)
 • drie-en vierwielers moeten voorzien zijn van een voldoend doelmatige reminrichting
 • reflectoren:
  • driewielers met één voorwiel: vooraan één witte, achteraan twee rode
  • driewielers met twee voorwielen: vooraan twee  witte, achteraan één rode
  • vierwielers: vooraan twee witte, achteraan twee rode