Gladheidsbestrijding

Sneeuw is één van de mooiste winterverschijnselen. Maar als weggebruikers weten we ook dat sneeuw en ijzel gevaarlijk kunnen zijn, zowel op de weg als op het voetpad. Het is dan ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het voor iedereen veilig te houden op de weg.
Tijdens het winterseizoen staat de gemeentelijke strooidienst paraat om bij sneeuwval of ijzel de wegen veilig te houden. Bij sneeuw of ijzel worden eerst de invalswegen en de busroutes aangepakt. De grote strooiwagen (5 ton) volgt een traject vanaf het gemeentelijk centrum Bellekouter dat via het centrum van Teralfene de Daalstraat en de Jean-Baptist Callebautstraat  en nadien de Driesstraat en de Steenbergstraat bedient. Daarna worden de hoofdstraten van Hekelgem (Bellestraat, Fosselstraat, Langestraat, Nieuwe Kassei en Mazits) en Essene (Koudenbergstraat, Fooststraat, Ternatsestraat, Lombeekstraat, Paddeputstraat en Bellestraat) gestrooid. De kleine strooiwagen (1 ton) zorgt ervoor dat de hellingen (Schettenberg, Balleistraat, Molen – en Zwartenberg, Goot – en Eksterenberg, Kasteelstraat en in tweede instantie de Blakmeers, Geukenshage en de Pastorijweg sneeuwvrij gemaakt worden.

De woonwijken (De Mattein, Centrum- en Steenbergwijk, Aarhulst, Bocht, Boonhof en Pelink) zijn niet in dit strooischema begrepen en worden pas na het sneeuwvrij krijgen van het prioritaire strooischema behandeld. Daar is een goede reden voor. Om het samenklitten van zoutkorrels tot één (onbruikbare) zoutsteen te voorkomen, krijgen de zoutkorrels een chemische behandeling. Elke zoutkorrel wordt hierdoor voorzien van een soort chemische mantel. Dit impliceert wel dat, wanneer de zoutkorrels over het wegdek verspreid worden, het eerstkomende verkeer deze mantel dient te breken. Dan pas mengt het zout zich met de aanwezige sneeuw en/of ijslaag. Om tot het gewenste resultaat te komen is het dus noodzakelijk dat er voldoende autoverkeer is op de bestrooide wegen. Daarom is het vaak nutteloos om de woonwijken met weinig verkeer te bestrooien.
De strooidienst rukt uit op basis van de voorspellingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), de voorspellingen van Meteo Defensie of de oproepen van de lokale politiepatrouilles.
Naargelang de hevigheid van de sneeuwval wordt er beslist of er meerdere strooibeurten nodig zijn. Een strooibeurt neemt 3 tot 4 uur in beslag. Wanneer de ploegen 's nachts om 3 à 4 uur uitrukken, kan men bij normale sneeuwval verwachten dat rond 6 uur de eerste strooibeurt volbracht werd. Bij hevige sneeuwval tijdens de nacht wordt er niet gewacht tot 3 uur, maar wordt onmiddellijk opgetreden.
Veilig verkeer begint echter bij jezelf. Pas dus uw rijstijl aan: voorzichtig en met aangepaste snelheid rijden is de boodschap. Ook het plaatsen van winterbanden kan een oplossing bieden…
Het gemeentebestuur zorgt er ook voor dat de fietspaden sneeuwvrij worden gemaakt. Dit gebeurt met een borstelmachine. Deze ploeg vertrekt vanaf 8 uur. Vooral in december en januari kan er niet vroeger worden begonnen wegens de duisternis.
Sneeuwvrij maken van voetpaden
Het sneeuwvrij maken van de voetpaden is de plicht van de burger. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken van de stoep voor uw woning. Dat kan u best met een sneeuwschop of met strooizout; deze zaken kunt u vinden in de doe-het-zelfzaken.
Let er bij het sneeuwruimen op dat de goot zijn functie niet verliest om het smeltwater (zowel van het wegdek als van het voetpad) af te voeren naar de riolering. Het is dus zeker niet de bedoeling dat de sneeuw in de goot of op het wegdek geveegd wordt, waar het een traag smeltende ijsklomp vormt die de afvoer blokkeert. Beter is het om de sneeuw zo dicht mogelijk tegen de huizen te vegen of op de rand van het voetpad, zodat het rustig kan smelten. Let er ook op dat de voetgangers ten allen tijden door kunnen.