Gemeentelijk informatieblad "Affligem

gespot"

 

Het gemeentelijk informatieblad verschijnt tweemaandelijks. De meest voorkomende rubrieken zijn: de activiteitenkalender van de verenigingen en informatie van het gemeentebestuur en de hogere overheden. Het wordt gratis ter beschikking gesteld van ieder huisgezin en verstuurd naar geïnteresseerden en naar mensen van Affligem die in het buitenland verblijven. Aan de verenigingen wordt de kans geboden hun activiteiten te laten opnemen in het gemeentelijk informatieblad.

 

Doe mee aan de prijsvraag

 

Onlineformulier voor activiteiten voor Affligem gespot

 

Deze formulieren dienen als volgt ingediend te worden:

Activiteiten van de periode Uiterste datum van inlevering
Activiteiten voor de periode januari-februari 1 december
Activiteiten voor de periode maart-april 1 februari
Activiteiten voor de periode mei-juni 1 april

Activiteiten voor de periode juli-augustus

1 juni

Activiteiten voor de periode september-oktober

1 augustus
Activiteiten voor de periode november-december 1 oktober

 

 

2021                                                                   2020                                                                                            

Affligem gespot - januari-februari 2021               Affligem gespot - januari-februari 2020

Affligem gespot - maart - april 2021                    Affligem gespot - maart-april 2020

Affligem gespot - mei-juni 2021                          Affligem gespot - mei-juni 2020

Affligem gespot - juli-augustus 2021                  Affligem gespot - augustus-september 2020

                                                                            Affligem gespot - oktober-november 2020

                                                                            Affligem gespot - december 2020

 

2019                                                                    2018

Affligem gespot - januari-februari 2019                Affligem gespot - januari-februari 2018  

Affligem gespot - maart-april 2019                       Affligem gespot - maart-april 2018

Affligem gespot - mei-juni 2019                           Affligem gespot - mei-juni 2018

Affligem gespot - juli-augustus 2019                    Affligem gespot - juli-augustus 2018

Affligem gespot - september-oktober 2019          Affligem gespot - september-oktober 

Affligem gespot - november-december 2019       Affligem gespot - november-december

 

2017                                                                    2016

Affligem gespot - januari-februari 2017                Affligem gespot - januari-februari 2016

Affligem gespot - maart-april 2017                       Affligem gespot - maart-april 2016

Affligem gespot - mei-juni 2017                            Affligem gespot - mei-juni 2016

 

2015                                                                   2014

Affligem gespot - januari-februari 2015               Affligem gespot - maart-april 2014

Affligem gespot - maart - april 2015                    Affligem gespot - mei-juni 2014

Affligem gespot - mei-juni 2015                          Affligem gespot - juli-augustus 2014

Affligem gespot - juli-augustus 2015                  Affligem gespot - september-oktober 

Affligem gespot - september-oktober 2015        Affligem gespot - november-december

Affligem gespot - november-december 2015