De kast van de kleine verzamelaar


Het gemeentebestuur en de cultuurraad wenst sterk in te zetten op plaatselijk, historisch, cultureel, artistiek, landschappelijk en folkloristisch erfgoed. Daarom besloten zij met het project ‘de kast van de kleine verzamelaar’ van start te gaan.
De kast van de kleine verzamelaar is een kast waar iedereen zijn verzameling gedurende een maand kan etaleren en tonen aan het brede publiek. Je vindt ‘de kast’ in de gemeentelijke BIB.

De kast van de kleine verzamelaar1De kast van de kleine verzamelaar2

Heb je thuis ook een verzameling die je in ‘de kast’ wenst te plaatsen? Alle verzamelingen zijn mogelijk: WOI, luciferdoosjes, sigarenbandjes, bierflesjes, postkaarten, sneeuwbollen, postzegels, kookboeken,…
Bovendien krijgt iedereen die zijn of haar verzameling in ‘de kast’ plaatst, een leuke verrassing.
Deze mensen stelden hun verzameling reeds ten toon in onze kast:


De kast van de kleine verzamelaar3

Marie Heyvaert met haar ‘schuddebollen’.


De kast van de kleine verzamelaar4

Aloϊs De Boeck met zijn Ferrari collectie.