Essene

Sint-Antoniusviering

Op 17 januari of de daaropvolgende zondag wordt in de deelgemeente Essene Sint-Antonius gevierd. Deze heilige wordt aanroepen tegen "'t coud vier" en ziekte bij mens en dier. Gregoriaanse misviering met uitdeling van santjes. Eeuwenoude traditionele verkoop van offergaven, o.a. varkenskoppen, neerhofdieren, brood, e.a. Nadien gezellige bedoening in Bruegelsfeer met straatmuzikanten.

Folkloristen houden het bij de volgende legende: deze heilige zou eens een kreupel en blind biggetje genezen hebben en het beestje bleef uit dankbaarheid bij zijn weldoener.

Devotie leidt tot beewegen en offeranden. Er ontstonden broederschappen die met bepaalde privilegiën begenadigd werden. In ruil voor de verplichting om voor zieken en armen te zorgen, mocht men varkens houden die vrij op straat mochten lopen. Het beeld van Sint-Antonius, gemaakt door Wim Van den Broeck en Bert Van Ransbeeck, werd op 22 januari 1978 ingehuldigd.

Hekelgem

Bleregemkermis

eerste zondag van augustus

Fluitjes- of Kluizenkermis

Deze kermis heeft jaarlijks plaats met Beloken Pasen (de zondag na Pasen). Tijdens dit feest wordt een groots programma voor jong en oud opgezet, er worden missen met inzegening opgedragen, de muziekkorpsen rukken uit, er worden talrijke tentoonstellingen georganiseerd voor jong en oud, waarbij iedereen zijn creativiteit kan laten botvieren. Verder zijn er talrijke kermiskraampjes en folkloristen die voor een passende stemming zorgen.

Sinksenkermis

Tijdens het Pinksterweekend, met op Pinkstermaandag de "Krijsersmis" of de begankenis van Sint-Kornelius. De veel vereerde Sint-Kornelius is gevestigd in de Sint-Michielskerk onder de vorm van een gepolychromeerd beeld. Op Tweede Pinksterdag wordt dit beeld uitgestald als vóór en nà de "Krijsersmis" de moeders met hun kindje op de arm de hulp van de heilige komen aanroepen tegen alle kinderziekten, vooral tegen de stuipen of de "seskens". Vroeger werd hij meegedragen in de processie. Sint-Kornelius leefde in de 3de eeuw, en was een Romeins edelman en doctor in de wetenschappen. Hij stierf als martelaar onder Gallus.

Teralfene

Kermis Teralfene

Op de eerste zondag van september Jaarlijks wordt de kerkwijding herdacht. De buitenkerkelijke herdenking kreeg de naam "kermis", en bestond uit een volkse ontspanning.

Op 4 september 1849 wijdde de pastoor-deken van Asse onze vernieuwde kerk in. Vanaf toen werd de kermis op de eerste zondag van september gevierd. Vóór 1849 vierde men het op de laatste zondag van september. Teralfenaars vieren de kermis zeer intens. In die tijd waren er rijwielkoersen, monstervluchten uit Quiévrain, wipschietingen,... Dan deden de vrouwen ook mee aan de gerrebolling "naar schoone prijzen". Altijd werd te Teralfene de kermis duchtig in de praktijk omgezet. De laatste jaren werden door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Teralfene de "Zotsfeesten" georganiseerd, met de verkoop van de "Zotskap".