Voor ouders

 

Schepen van jeugd 

Schepen van jeugd:

Greet Van Holsbeeck

053/64 00 98

Stuur een berichtje.

 

De schepen wordt ondersteund door de jeugdconsulent. Rechts vind je de gegevens.

Taken van de jeugdconsulent

  • Administratie: het jeugdbeleidsplan schrijven, subsidies berekenen en verdelen, het secretariaat van de jeugdraad verzorgen, ...
  • Communicatie: van de gemeente naar verenigingen toe en omgekeerd, naar andere diensten binnen de gemeente (infrastructuur, sport, cultuur, welzijn, ...), naar andere instanties (OCMW, politie, scholen, kinderopvang, ...), naar alle jongeren van de gemeente, ...
  • Informatie: over alles wat jongeren interesseert en naar iedereen die interesse heeft in jongeren.

 

Doelstellingen voor jeugd 

Tot 2013 was het jeugdbeleidsplan nog van kracht.

Vanaf 2014 organiseert het gemeentebestuur zichzelf in een "Meerjarenplan". De acties voor de jeugd werden verzameld en op de facebookpagina van de jeugdraad gezet.

Er werd gekeken naar waar de grootste noden zijn van de bevolking en van de administratie. Met trots kunnen we zeggen dat ook de kinderen en jongeren hierin gehoord werden dankzij de jeugdraad. Van daaruit werden doelen opgesteld die het bestuur de komende jaren wil bereiken. De jeugddienst werkt nu nauwer samen met de diensten sport, cultuur, welzijn en de bibliotheek.

 

De jeugdraad. 

De jeugdraad is een adviesraad, de officiële gemeentelijke "spreekbuis" van de kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur. Een verzameling jonge mensen die zich bekommeren over het jeugd(werk)beleid. Ze geven hun mening en geven het beleid zo mee vorm. Want als wij beleid willen voeren voor kinderen en jongeren, vragen we toch best hun mening.

 

Overzicht vakantieopvang

Schoolvakanties zijn voor vele ouders een extra zorg. Niet iedereen heeft het gemakkelijk om opvang te vinden voor de kinderen. Sinds enkele jaren bekijken de sportdienst, jeugddienst en buitenschoolse kinderopvang de vakanties samen. Zo bieden we op elk moment in de vakantie twee verschillende opvangmogelijkheden aan. Het volledige overzicht voor dit schooljaar is gekend.

 

Buiten spelen 

Kinderen spelen en als het even kan spelen ze graag buiten. Dat laatste is niet meer zo vanzelfsprekend. Er is niet alleen letterlijk te weinig ruimte om te spelen, ook in de hoofden van volwassenen is er soms een gebrek aan ruimte. Buiten spelen getuigt van een veilige en ontspannen sfeer en brengt leven in de brouwerij. Niet zelden zijn kinderen die samen spelen een aanleiding voor contacten tussen volwassenen. Het belang van buiten spelen kan dan ook moeilijk overschat worden. Daarom probeert de gemeente te zorgen voor enkele mogelijkheden om dit op te vangen:

 

Taalplein: leer Nederlands terwijl je speelt 

Bij het begin van een schooljaar vloeien altijd wel wat traantjes, maar voor sommige kinderen is het nog moeilijker dan voor anderen. Wie thuis twee maanden lang een andere taal dan het Nederlands hoorde, heeft het die eerste dagen op school niet gemakkelijk. Daarom organiseerde de gemeente, samen met het OCMW het Taalplein. 

Een veertigtal kinderen krijgen een hele week lang Nederlandse les. Dit gebeurt op een speelse manier en door professionele begeleiders. In de namiddag sluiten de kinderen aan bij het speelplein. Inschrijven is verplicht bij de jeugddienst.

 

Terugbetalingen

Voor uitgaven in verband met opvang van kinderen minder dan 12 jaar ontvangt u een fiscaal attest. Dat is zeker zo voor de kinderopvang, de sportkampen en het speelplein. U hoeft dit niet aan te vragen, u krijgt het attest automatisch mee na de opvangdagen.

Maar ook voor weekends of kampen met de jeugdbeweging kan u zo'n attest krijgen. Vraag er naar bij de leiding.

 

Bij de jeugddienst kunen bovendien subsidies aanvraagd worden voor

  • de werking van elke jeugdbeweging (door de groepsleiding aangevraagd);
  • een project dat voor en door jongeren opgestart wordt (door de jongeren in kwestie aangevraagd);
  • de terugbetaling van een animatorcursus als de jongere in Affligem woont en/of lid is van een jeugdvereniging.

 

Om de voorwaarden te kennen leest u best het subsidiereglement. De formulieren kan u downloaden op het Affligems E-loket een dan doorsturen naar de jeugdconsulent of afgeven op de jeugddienst.