Lokale economie


Winkelen in Affligem, het kan! Zowel in het centrum van de drie deelgemeenten als daarbuiten vind je verschillende handelszaken waar je vast en zeker je gading kan vinden. Shoppen in Affligem biedt je bovendien het voordeel dat je snel en dicht bij huis uw aankopen kunt doen.

 

Vakantiekalender 2020

vakantiekalender 2020

Vanwege de coronatijden kunnen de vakantieperiodes mogelijk afwijken.

 

Reglement voor het verlenen van de toelage voor het aanpassen en verbouwen van

handelszaken in functie van de toegankelijkheid voor personen met een handicap.

 

Registratieformulier horeca in kader van COVID-19

Omdat er onduidelijkheid is over de registratie in kader van COVID-19 bij een bezoek
aan de horeca en om dit zo privacyvriendelijk te laten plaatsvinden, raden wij de lokale
 
Het formulier is ontworpen door privacystichting Ministry of Privacy in opdracht van
Horeca Vlaanderen en onder impuls van privacyminister Philippe De Backer.
Het bevat alle noodzakelijke informatie over de gegevensverwerking zoals
bewaartermijn, verwerkingsgrond enz., op deze manier zijn lokale horeca-uitbaters
volledig juridisch gedekt.
 
De bewaartermijn van deze registratieformulieren is 14 dagen. De gegevens mogen
dus niet langer bijgehouden worden dan deze termijn. De gegevens mogen door de
horeca-uitbaters ook voor geen enkel ander doeleinde gebruikt worden.
Enkel het invullen van e-mailadres of telefoonnummer is in principe verplicht.
 
Volgende werkwijze wordt aangeraden voor de vernietiging van de gegevens:
de horeca-uitbaters houden alle formulieren van een bepaalde datum bij in een
gesloten envelop waarop de desbetreffende datum geschreven staat.
De envelop wordt bij voorkeur verzegeld met plakband en de handtekening van de
verantwoordelijke voor die dag op de plakrand. Elke dag wordt de envelop van twee
weken voordien vernietigd. Andere werkwijzen om te garanderen dat de info na
14 dagen vernietigd wordt, zijn natuurlijk ook ok.
 
Meer info voor horeca-uitbaters is hier terug te vinden: https://economie.fgov.be

 

Werkgroep Lokale Economie

Omdat een goede samenwerking met onze handelaars en ondernemers zeer belangrijk is, werd in 2013 een werkgroep rond lokale economie opgestart. In deze werkgroep zijn naast een afvaardiging van de gemeente, zelfstandigen uit heel wat verschillende takken aanwezig. Op de vergaderingen komen telkens enkele interessante onderwerpen aan bod en worden goede initiatieven samen met de gemeente verder ontplooid.


VWBO - Verbond van West-Brabantse Ondernemingen

Het VWBO ontstond in 1966 met een duidelijke missie: het behartigen en verdedigen van de belangen van zijn leden, bedrijven die hun activiteiten vanuit de prachtige regio West-Brabant ontplooien.
Deze missie is in de loop der jaren en met intussen zo’n 300 leden niet veranderd. Het blijft cruciaal de gemeenschappelijke belangen van ondernemingen in deze regio te verdedigen. Mobiliteit, veiligheid, de situatie van de arbeidsmarkt, ruimtelijk ordening, fiscaliteit, communicatie met de overheden … het zijn stuk voor stuk sleutelelementen om de economie en de ondernemingen in West-Brabant te doen bloeien en groeien.
Meer info op: www.vwbo.be
 

UNIZO-Affligem

UNIZO-Affligem is een groep van ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen die onder de vlag van UNIZO instaan voor een aantal activiteiten op jaarbasis, specifiek voor ondernemers. Elke dag opkomen voor uw rechten en belangen, dat is de kernopdracht van de lokale UNIZO-ondernemersvereniging. Met uw vragen en verwachtingen als basis, drukken we op een constructieve, maar krachtige manier een stempel op het lokale gemeentebestuur. UNIZO-Affligem wil het aanspreekpunt zijn voor de ondernemers in Affligem en komt op regelmatige basis samen om de lokale en gemeentelijke belangen van de zelfstandige ondernemers in Affligem te behartigen. De kernopdrachten van een UNIZO Affligem luiden: belangen-behartiging, actie, vorming en informatie. Tenslotte biedt UNIZO-Affligem u volop kansen om uw netwerk uit te bouwen en zorgt voor een Affligem waar het goed om werken en leven is voor iedereen.